Het WereldOuders Gala is het eerste en enige charity gala voor het hele gezin waarbij kinderen – net zoals bij de dienstverlening van WereldOuders-  in de schijnwerpers staan. De website is zo ontworpen dat deze optimaal aansluit bij de doelgroep en dat Wereldouders donaties en reserveringen kan verwerken. De website is ontwikkeld met WordPress en door de toepassing van een visual builder makkelijk te beheren door de organisatie zelf.