De Brede School Beemster biedt aan alle leerlingen van de Beemsterscholen een buitenschools programma aan. Wij hebben een website ontworpen die optimaal aansluit bij de doelgroep. De website is ontwikkeld met WordPress en een visual builder waarmme de content makkelijk te beheren is door Brede School Beemster zelf.