Home / Crossretail help / Supports / Navigatie / Hoofd- en subnavigatie

Hoofd- en subnavigatie


Na het inloggen verschijnt er links bovenin een navigatiebalk. U bevindt zich op de menu-pagina die groen is gemarkeerd. In bovenstaand voorbeeld bent u actief op de Dashboard-pagina. Door met de muis over de andere menu-items te gaan, verschijnen er zogeheten submenu’s. Op deze onderdelen kunt u klikken, om zo naar de specifieke pagina’s te navigeren (zie onderstaande afbeelding).