Home / Crossretail help / Supports / Catalogus / Producten zelf beheren

Producten zelf beheren

Het is mogelijk om per product aan te geven wie de product-informatie beheert. Als u wilt dat de informatie die bij het product wordt getoond automatisch vanuit de eerste importbron wordt geladen, dan is dit uiteraard mogelijk. In sommige gevallen kan het wellicht wenselijk zijn dat u zelf de product-informatie beheert en dat bij een update van het product uw informatie niet wordt overschreven.
Let op: als u gebruikmaakt (of gaat maken) van de kassa-koppeling, dan is de informatie uit uw kassa altijd leidend wat betreft de productdata.

Hoe stel ik dit in?

Het is per product mogelijk om aan te geven of u de informatie beheert of de leverancier. U doet dit als volgt:

  1. Ga naar Catalogus -> Producten.
  2. Zoek vervolgens een product op dat u wilt gaan beheren.
  3. Als u het betreffende product heeft gevonden, klikt u op het product om het te wijzigen.

Bovenaan de productpagina wordt in het CMS altijd de ‘Data leverancier’ weergeven. Wilt u het databeheer van een artikel zelf overnemen en ervoor zorgen dat bij een product-update uw zelf ingevoerde gegevens niet worden overschreven, zet dan ‘Productgegevens bijhouden in CMS?’ op JA.

Als u deze knop omzet, merkt u dat het mogelijk wordt om de producttitel en de productomschrijving aan te passen. U heeft dan immers de macht over deze informatie. Verder zijn het model, de voorraad-status en de status instelbaar.

Als u tevreden bent over de gemaakte wijzigingen en u wilt dat in de toekomst uw wijzigingen niet worden overschreven vanuit de landelijke database, dan klikt u bovenaan de pagina op ‘bewaren’ en dan wordt het product opgeslagen.